Úřad práce - volná místa

Stránky nabídky úřad práce.cz zobrazují nabídky práce evidované úřadem práce pro jednotlivé lokality. Našim cílem je pomoci Vám najít novou práci.

Kdy musím na úřad práce osobně?

Pokud chcete být zařazeni do evidence uchazečů o práci, budete do ni zařazeny ode dne podání žádosti o toto zařazení a místě příslušném úřadu práce. Pokud chcete být zařazeni do evidence úřadu práce ihned po skončení předchozího zaměstnání, musíte podat přihlášku nejpozději do 3 dnů před skončením předchozího pracovního poměru. Vaši žádost o zprostředkování zaměstnání musíte podat na místně příslušném úřadu práce osobně, zaslání e-mailem nebo poštou je ze zákona zakázáno a úřad práce na ni nebude brát zřetel. Úřad práce Vás zaeviduje pokud splníte zákonem stanovené podmínky. Pokud podmínky nesplníte, úřad práce Vás o tom bude informovat formou rozhodnutí.  

Povinnosti uchazečů vůči úřadu práce

Pokud nastoupíte do nové práce máte povinnost oznámit úřadu práce tuto skutečnost nejpozději do 8 kalendářních dnů. Pokud jste registrováni na úřadu práce a využijete možnost přivýdělku máte povinnost oznámit výkon nekolidujícího zaměstnání nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti místně příslušnému úřadu práce. Pokud nesplníte výše uvedené podmínky povede to k sankčnímu vyřazení, což by mohlo negativně ovlivnit vaši případnou další evidenci na úřadu práce.